ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Πλήρης υποστήριξη σε συμβάσεις μικρών, μεσαίων και μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, εταιρειών βιοτεχνολογίας, εταιρειών κοσμετολογίας καθώς και εταιρειών τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Δημιουργία νέων «πρότυπων» συμβάσεων, νομική επισκόπιση και υποστήριξη των εξειδικευμένων συμβάσεων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο κλάδο δραστηριότητας (πχ φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες βιοτεχνολογίας). Διαπραγμάτευση των συμβάσεων ή συγκεκριμένων όρων με τις αντισυμβαλλόμενες εταιρείες για λογαριασμό του πελάτη. Μέσω της απλοποίησης των καθημερινών εταιρικών εργασιών, εξασφαλίζουμε την ασφαλή ροή των συμβάσεων ώστε να ικανοποιούνται οι ακόλουθες κρίσιμες επιχειρηματικές απαιτήσεις:

· Αποτελεσματική διαχείριση όλου του κύκλου των συμβάσεων, από τη διαπραγμάτευση, έως την υπογραφή και νομική υποστήριξη στην μετέπειτα εξέλιξη της συμφωνίας
   (τροποποιήσεις, καταγγελία σύμβασης, λύση της σύμβασης), μεταξύ ελληνικών εταιρειών και εταιρειών της αλλοδαπής
· Διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβάσεων σε πέντε γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά)
· Δυνατότητα, κατόπιν απαιτήσεως του εντολέα μας, για σύνταξη συμβάσεων σε αραβική και κινεζική γλώσσα.
· Νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες από έμπειρους και εξειδικευμένους ανάλογα με το αντικείμενο, δικηγόρους
· Επιτυχής ενσωμάτωση της υπηρεσίας σύνταξης και αξιολόγησης συμβάσεων στη διαδικασία Quote-to-Cash (QTC) με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε κάθε στάδιο
· Δημιουργία νομικών εγχειριδίων και παράδοση υλικού νομικής κατάρτισης