ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- Γενικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
- Δίκαιο πληροφορικής και ιδιωτικότητας
- Δίκαιο του διαδικτύου
- Δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
- Δίκαιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τεχνολογίας