ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στις υπηρεσίες Εμπορικού Δικαίου, διαθέτουμε τους καλύτερους και εμπειρότερους συνεργάτες, με εξειδίκευση και μεγάλη επιτυχία στο χειρισμό σχετικών υποθέσεων, τόσο ως προς τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, όσο και κατά τη δικαστική αντιμετώπιση και διεκδίκηση απαιτήσεων. Δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη.
- Εξαγορά- Πώληση εταιριών και ομίλων επιχειρήσεων
- Νομικός έλεγχος εξαγοραζόμενης επιχείρησης
- Σύσταση ομίλων
- Εμπορικές μισθώσεις
- Βιομηχανική ιδιοκτησία
- Αξιόγραφα
- Πτώχευση και διαδικασία ένταξης στο άρθρο 99
- Δικαστική αντιμετώπιση προσβολής σήματος