ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ (ΔΑΝΕΙΑ, FUNDS, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ, LEASING)
 
Με οργανωμένο δίκτυο συνεργατών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών), η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες :
 
- Διαχείρισης και είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών
- Εκτίμηση Χαρτοφυλακίων με ή χωρίς Εμπράγματες Εξασφαλίσεις
- Αναγκαστική Εκτέλεση
- Ρυθμίσεις δανείων
- Νομικές λύσεις και αξιολόγηση φακέλου
- Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής (Leasing, μισθώσεις αυτοκινήτων)
- Συντηρητική Κατάσχεση – Προσημειώσεις για νέα δάνεια ή για αναδιοργάνωση παλαιών (νέοι εγγυητές, εισαγωγή εμπράγματης ασφάλειας)