Η Σοφία Καλλιαντέρη είναι εξειδικευμένη δικηγόρος και νομικός σύμβουλος με εμπειρία στον τομέα του εταιρικού και φαρμακευτικού δικαίου, του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων και των συμβάσεων, καθώς και του διεθνούς εμπορίου. Είναι απόφοιτος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Ελλάδα) και κάτοχος μεταπτυχιακού (LL.M.) στο δίκαιο της υγείας, των τροφίμων και του περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Μετά το πέρας των σπουδών της, εργάστηκε στο αντικείμενο των σπουδών της σε θέσεις τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και σε διεθνείς οργανισμούς στη Γαλλία και την Ελβετία, όπως η Γαλλική Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.

Η Σοφία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία, την οποία έχει αποκτήσει παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φαρμακευτικές εταιρείες σε ζητήματα συμβάσεων, κανονιστικής συμμόρφωσης (συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών απαιτήσεων και τη συμμόρφωση με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανονιστικών ρυθμίσεων), διαχείριση πληροφοριών και επιχορηγήσεων, ρυθμίσεις εμπορίας και προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων. Έχει συνεργαστεί με πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες , εταιρείες τροφίμων και ποτών και εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, συντάσσοντας νομικές γνωμοδοτήσεις για διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες και σχεδιάζοντας αποτελεσματικά μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης για την προστασία κρίσιμων επιχειρηματικών συμφερόντων.